Ubezpieczenie na życie – jak wybrać?

Ubezpieczenia na życie wciąż nie jest zbyt popularne, mimo, że potrafi zabezpieczyć naszych bliskich finansowo na wypadek naszej śmierci lub inwalidztwa. Ubezpieczyciele oferują obecnie wiele wariantów ubezpieczenia, a zakres może obejmować nie tylko śmierć, ale również chorobę czy niezdolność do pracy ubezpieczonego.

Jak wybrać ubezpieczenie na życie?

Wybór ubezpieczenia powinien zależeć od kilku czynników. Przede wszystkim należy rozważyć to czy chcemy tylko ubezpieczyć nasze życie czy ubezpieczenie połączyć z inwestowaniem i oszczędzaniem. W tym miejscu warto również zastanowić się na jaką kwotę chcemy się ubezpieczyć, w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym oraz jaką składkę ubezpieczeniową chcemy i jesteśmy w stanie płacić. Niezbędne jest też wzięcie pod uwagę wszelkie ryzyka związane z ubezpieczeniem.

OWU jako kluczowy dokument, który trzeba przeczytać

OWU, czyli najważniejszy dokument stanowiący o zakresie ubezpieczenia oraz o wyłączeniach odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela. To właśnie Ogólne Warunki Ubezpieczenia określają wszystkie sytuacje, w których suma ubezpieczenia zostanie wypłacona oraz te, w których określona kwota nie zostanie wypłacona uposażonym. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada inny katalog wyłączeń, dlatego też przed podjęciem ostatecznej decyzji co do wyboru ubezpieczyciela i rodzaju polisy należy dokładnie zapoznać się z ww. dokumentem, a w razie wątpliwości dopytać ubezpieczyciela o szczegóły.

Kiedy zaczyna obowiązywać ubezpieczenie na życie?


Ubezpieczenie na życie zaczyna działać po czasie określonym w zawartej umowie. Zawsze mamy tu do czynienia z okresem karencji, tj. czasem, który upływa od momentu wykupienia ubezpieczenia do rozpoczęcia jego faktycznego obowiązywania (zazwyczaj kilka miesięcy). Skąd okres karencji? Ubezpieczyciele w tym czasie mogą sprawdzić czy ubezpieczający nie zataili informacji na temat np. faktycznego stanu zdrowia. W tym miejscu trzeba podkreślić, że towarzystwa ubezpieczeniowe mają wgląd w naszą całą historię leczenia. Ukrycie faktu ciężkiej choroby będzie skutkowało niewypłaceniem sumy ubezpieczenia nawet w przypadku naszej śmierci.

Wybierając ubezpieczenie na życie należy wziąć pod uwagę powyższe czynniki. Trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze warto wybrać najtańszą wersję, która zazwyczaj obejmują niewielkie kwoty i niewiele ryzyk. Najlepiej jest porównać oferty wielu firm i dopiero po ich szczegółowej analizie podjąć ostateczną decyzję co do ubezpieczyciela oraz rodzaju wybranej polisy.

Czym jest okres karencji w ubezpieczeniach na życie?

Karencja w ubezpieczeniach na życie

Zagłębiając się w temat ubezpieczeń na życie, często spotykanym terminem jest karencja. Określenie to oznacza okres, gdzie towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, do których doszło podczas ochrony. Karencja liczona jest od startu polisy i trwa w zależności od świadczenia, którego dotyczy.

Dlaczego towarzystwa ubezpieczeniowe stosują karencję?

Okres wyczekiwania został wprowadzony do ubezpieczenia na życie (https://superpolisa.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-zycia-i-zdrowia/), aby chronić ubezpieczyciela przed nadużyciami ze strony nieuczciwych klientów. Wiedząc o swoim schorzeniu czy też zaplanowanym pobycie w szpitalu, kombinatorzy podpisują polisę na życie z nadzieją na szybką i pewną wypłatę świadczenia. Trzeba pamiętać, że ubezpieczenie na życie ma być zabezpieczeniem w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak poważne zachorowanie czy nieszczęśliwy wypadek. Nie należy traktować takich polis jako gwarancji zarobku.

Jakie zdarzenia podlegają karencji i ile ona trwa?

Nie wszystkie świadczenia objęte są okresem wyczekiwania. Przede wszystkim nieszczęśliwe wypadki, na które z definicji nie mamy wpływu, nie podlegają karencji. Dlatego też od pierwszego dnia trwania polisy możemy liczyć na wypłatę świadczenia ze zdarzeń w wyniku wypadku, takich jak trwały uszczerbek na zdrowiu, pobyt w szpitalu, czy rehabilitacja.

Sytuacja wygląda inaczej przy zdarzeniach niezwiązanych z nieszczęśliwymi wypadkami. Poważne zachorowania czy związana z nimi hospitalizacja zazwyczaj są objęte kilkumiesięczną karencją. W pierwszym przypadku najczęściej spotkamy się  3-miesięcznym okresem wyczekiwania, natomiast na możliwość wypłaty świadczenia w związku z chorobowym pobytem w szpitalu możemy czekać od 1 do 3 miesięcy.

Często spotykaną grupą umów, które są objęte karencją, to umowy rodzinne. Aby mieć pewność, że klient otrzyma wsparcie finansowe związane z urodzeniem dziecka, przyszła mama powinna wykupić polisę przed zajściem w ciążę. Podyktowane jest to co najmniej 9-miesięcznym ograniczeniem odpowiedzialności ze strony ubezpieczyciela.

Czy można zawrzeć ubezpieczenie na życie bez karencji?

Tak. Zniesienie karencji może nastąpić w momencie rezygnacji z polisy w jednym towarzystwie ubezpieczeniowym i zawarcie jej u innego ubezpieczyciela. To tak zwane płynne przejście z jednej polisy na drugą, dzięki czemu świadczenia, które do tej pory obowiązywały w poprzednim ubezpieczeniu, nie podlegają okresowi wyczekiwania. Jeśli jednak zdarzy się, że nowa polisa zawiera zdarzenia, których klient do tej pory nie posiadał, musi liczyć się z objęciem ich karencją.

 

 

Czy warto mieć ubezpieczenie na życie?

Dobierając ubezpieczenie na życie wielokrotnie nosimy się z problemem czy dobrać dożywotnie ubezpieczenie na życie lub także zdecydować się na terminowe ubezpieczenie na życie. Rozbieżności pomiędzy tymi dwoma artykułami są duże. Ważną cechą ubezpieczenia na życie – superpolisa.pl jest ochrona bliskich osób na wypadek straty życia poprzez ubezpieczonego, natomiast konkretnie wynagrodzenia, którym osoba ta wspomagała budżet rodzinny. Nierzadko zatem ubezpieczenia na życie wykupują jedyni żywiciele rodziny, natomiast również osoby, jakich zarobki są zdecydowanie większe w przyrównaniu do innych członków rodziny.

Ubezpieczenie na życie

Samo ubezpieczenie na życie kojarzy się od razu z polisą, jaka wypłacana jest w razie śmierci ubezpieczonego. W propozycjach odnajdziemy także wiele wyjść specjalnych. Całkowicie odmiennie będzie wyglądała propozycja ubezpieczenia na życie dla kierowcy pojazdu dostawczego, narażonego na przeróżne wydarzenia na ulicy, natomiast odmiennie dla pracownika urzędowego. Odmienna będzie także propozycja dla osób, jakie wybiorą polisy rodzinne lub inwestycyjne. Za każdym natomiast razem ubezpieczyciel będzie chciał ocenić, na podstawie danych informacji, w jakiej grupie zagrożenia jest ewentualny nabywca polisy.

Czym jest grupowe ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie grupowe, w przeciwieństwie do polisy indywidualnej, jest gotowym artykułem. Ma daną kwotę ubezpieczenia, obszar ochrony, cenę oraz okres trwania umowy. W tymże wypadku nie mamy możliwości zmiany umowy wedle swoich preferencji, nie podniesiemy kwoty ubezpieczenia, nie możemy zrezygnować z części ochrony, nie możemy także zmienić okresu trwania umowy. Jest to artykuł, jaki możemy kupić nierzadko w miejscu pracy, jednak tzw. grupówki możemy także napotkać w banku lub u operatora sieci komórkowej.

Ubezpieczenie na Życie grupowe – obszar ochrony

Ubezpieczenia grupowe proponują nam duży obszar ochrony ubezpieczeniowej. Zwykle nabywając ubezpieczenie przez pracodawcę możemy dokonać doboru spośród paru pakietów, jakie różnią się sumą ubezpieczenia. Także na dobór tejże propozycji wielokrotnie ma wpływ niska suma składki. Także na korzyść ubezpieczeń grupowych oddziałuje płacenie częściowe własnej składki poprzez pracodawcę.

Co gwarantuje polisa na życie?

Po co nam więc ubezpieczenie na życie? Jak nazwa sugeruje, służy ono do zabezpieczenia życia. Nie gwarantuje ono niewątpliwie tego, iż nic nam się nie stanie, jednak zapewnia zapłatę pieniędzy własnym bliskim w razie własnej śmierci. Ma zatem duże znaczenie np. dla osób, jakie mają dzieci lub wówczas, kiedy jedna osoba w rodzinie zarabia znacząco lepiej aniżeli druga lub kiedy płacimy kredyt oraz potrzebujemy go zabezpieczyć. W wypadku polisy na życie ważnym składnikiem działającym na dobór artykułu nie powinna być cena.

 

Close