Czym jest okres karencji w ubezpieczeniach na życie?

Karencja w ubezpieczeniach na życie

Zagłębiając się w temat ubezpieczeń na życie, często spotykanym terminem jest karencja. Określenie to oznacza okres, gdzie towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, do których doszło podczas ochrony. Karencja liczona jest od startu polisy i trwa w zależności od świadczenia, którego dotyczy.

Dlaczego towarzystwa ubezpieczeniowe stosują karencję?

Okres wyczekiwania został wprowadzony do ubezpieczenia na życie (https://superpolisa.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-zycia-i-zdrowia/), aby chronić ubezpieczyciela przed nadużyciami ze strony nieuczciwych klientów. Wiedząc o swoim schorzeniu czy też zaplanowanym pobycie w szpitalu, kombinatorzy podpisują polisę na życie z nadzieją na szybką i pewną wypłatę świadczenia. Trzeba pamiętać, że ubezpieczenie na życie ma być zabezpieczeniem w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak poważne zachorowanie czy nieszczęśliwy wypadek. Nie należy traktować takich polis jako gwarancji zarobku.

Jakie zdarzenia podlegają karencji i ile ona trwa?

Nie wszystkie świadczenia objęte są okresem wyczekiwania. Przede wszystkim nieszczęśliwe wypadki, na które z definicji nie mamy wpływu, nie podlegają karencji. Dlatego też od pierwszego dnia trwania polisy możemy liczyć na wypłatę świadczenia ze zdarzeń w wyniku wypadku, takich jak trwały uszczerbek na zdrowiu, pobyt w szpitalu, czy rehabilitacja.

Sytuacja wygląda inaczej przy zdarzeniach niezwiązanych z nieszczęśliwymi wypadkami. Poważne zachorowania czy związana z nimi hospitalizacja zazwyczaj są objęte kilkumiesięczną karencją. W pierwszym przypadku najczęściej spotkamy się  3-miesięcznym okresem wyczekiwania, natomiast na możliwość wypłaty świadczenia w związku z chorobowym pobytem w szpitalu możemy czekać od 1 do 3 miesięcy.

Często spotykaną grupą umów, które są objęte karencją, to umowy rodzinne. Aby mieć pewność, że klient otrzyma wsparcie finansowe związane z urodzeniem dziecka, przyszła mama powinna wykupić polisę przed zajściem w ciążę. Podyktowane jest to co najmniej 9-miesięcznym ograniczeniem odpowiedzialności ze strony ubezpieczyciela.

Czy można zawrzeć ubezpieczenie na życie bez karencji?

Tak. Zniesienie karencji może nastąpić w momencie rezygnacji z polisy w jednym towarzystwie ubezpieczeniowym i zawarcie jej u innego ubezpieczyciela. To tak zwane płynne przejście z jednej polisy na drugą, dzięki czemu świadczenia, które do tej pory obowiązywały w poprzednim ubezpieczeniu, nie podlegają okresowi wyczekiwania. Jeśli jednak zdarzy się, że nowa polisa zawiera zdarzenia, których klient do tej pory nie posiadał, musi liczyć się z objęciem ich karencją.

 

 

Close