Ubezpieczenie na życie – jak wybrać?

Ubezpieczenia na życie wciąż nie jest zbyt popularne, mimo, że potrafi zabezpieczyć naszych bliskich finansowo na wypadek naszej śmierci lub inwalidztwa. Ubezpieczyciele oferują obecnie wiele wariantów ubezpieczenia, a zakres może obejmować nie tylko śmierć, ale również chorobę czy niezdolność do pracy ubezpieczonego.

Jak wybrać ubezpieczenie na życie?

Wybór ubezpieczenia powinien zależeć od kilku czynników. Przede wszystkim należy rozważyć to czy chcemy tylko ubezpieczyć nasze życie czy ubezpieczenie połączyć z inwestowaniem i oszczędzaniem. W tym miejscu warto również zastanowić się na jaką kwotę chcemy się ubezpieczyć, w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym oraz jaką składkę ubezpieczeniową chcemy i jesteśmy w stanie płacić. Niezbędne jest też wzięcie pod uwagę wszelkie ryzyka związane z ubezpieczeniem.

OWU jako kluczowy dokument, który trzeba przeczytać

OWU, czyli najważniejszy dokument stanowiący o zakresie ubezpieczenia oraz o wyłączeniach odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela. To właśnie Ogólne Warunki Ubezpieczenia określają wszystkie sytuacje, w których suma ubezpieczenia zostanie wypłacona oraz te, w których określona kwota nie zostanie wypłacona uposażonym. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada inny katalog wyłączeń, dlatego też przed podjęciem ostatecznej decyzji co do wyboru ubezpieczyciela i rodzaju polisy należy dokładnie zapoznać się z ww. dokumentem, a w razie wątpliwości dopytać ubezpieczyciela o szczegóły.

Kiedy zaczyna obowiązywać ubezpieczenie na życie?


Ubezpieczenie na życie zaczyna działać po czasie określonym w zawartej umowie. Zawsze mamy tu do czynienia z okresem karencji, tj. czasem, który upływa od momentu wykupienia ubezpieczenia do rozpoczęcia jego faktycznego obowiązywania (zazwyczaj kilka miesięcy). Skąd okres karencji? Ubezpieczyciele w tym czasie mogą sprawdzić czy ubezpieczający nie zataili informacji na temat np. faktycznego stanu zdrowia. W tym miejscu trzeba podkreślić, że towarzystwa ubezpieczeniowe mają wgląd w naszą całą historię leczenia. Ukrycie faktu ciężkiej choroby będzie skutkowało niewypłaceniem sumy ubezpieczenia nawet w przypadku naszej śmierci.

Wybierając ubezpieczenie na życie należy wziąć pod uwagę powyższe czynniki. Trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze warto wybrać najtańszą wersję, która zazwyczaj obejmują niewielkie kwoty i niewiele ryzyk. Najlepiej jest porównać oferty wielu firm i dopiero po ich szczegółowej analizie podjąć ostateczną decyzję co do ubezpieczyciela oraz rodzaju wybranej polisy.

Close